Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Adelina’s Dancing Colours

Contributie

 1. Per oktober 2014 start het incasseren per maand, in plaats van per kwartaal.
 2. In de jaarcontributie zijn de basisschoolvakanties verrekend.
 3. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. De contributie gaat echter door tijdens de vakantie periode.
 4. In geval van mislukte incasso zijn wij genoodzaakt €5,- administratiekosten voor elke herinneringsnota in rekening te brengen.
 5. Bij contributie achterstand wordt de toegang tot de les ontzegd.
 6. Bij langdurige afwezigheid(vanaf 2 maanden) door blessure of ziekte wordt de contributie stilgezet. Dit betekent dat de contributie voor die periode niet in rekening wordt gebracht.

Inschrijving/uitschrijving

 1. Er mag één gratis proefles gevolgd worden. Hierna wordt bij interesse een inschrijfformulier meegegeven.
 2. De inschrijving geschiedt door middel van het in te leveren inschrijfformulier op de eerstvolgende les.
 3. Minderjarigen kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een dansles.
 4. Het éénmalige inschrijfgeld dient met het ingevulde inschrijfformulier ingeleverd te worden bij de docent.
 • Leden van 2 tot 20 jaar – €10,00
 • Leden vanaf 21 jaar – €15,00
 1. Uitschrijving is mogelijk door middel van een schriftelijke opzegging. De opzegtermijn is een maand. Een opzegging met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 2. Indien men gedurende een maand start met dansen, wordt de contributie in de eerste maand aangepast naar het aantal resterende danslessen.

Lessen

 1. Danslessen worden gegeven door geschoolde en ervaren dansdocenten.
 2. Indien een les door overmacht geen doorgang kan vinden, geeft Adelina’s Dancing Colours dit zo spoedig mogelijk door aan de betrokken leerlingen. De les zal op een ander moment worden ingehaald,
  of worden vervangen door een invaldocent. Indien lessen worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader te bepalen dag.

Aansprakelijkheid

 1. Bij verlies of beschadiging van eigendommen van de dansschool door toedoen van een bezoeker of danser zullen deze ten alle tijden verhaald worden.
 2. Adelina’s Dancing Colours kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, zoekgeraakte eigendommen, blessures of ongevallen die tijdens de trainingen of activiteiten plaatsvinden.
 3. Gelieve blessures of gezondheidsproblemen aan de docent te melden, zodat de docent daar in kan begeleiden en/of rekening mee kan houden.

Indien er vragen zijn ontvang ik ze graag via emailadres: adelina@dancing-colours.nl